Przedszkole Miejskie nr 204
w Łodzi

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA obowiązuje od 01 września 2017r.

7.00 – 8.30
Schodzenie się dzieci. Zabawy inspirowane przez dzieci. Praca indywidualna i w małych zespołach. Zabawy ruchowe.
8.30 – 9.15
Przygotowanie do śniadania. Śniadanie
9.15- 11.15
Zajęcia kierowane organizowane przez nauczyciela. Zajęcia ruchowe, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie. Praca indywidualna.
11.15- 12.00
Przygotowanie do II śniadania. II Śniadanie
12.00 – 13.45
Praca indywidualna i w małych zespołach z dziećmi zdolnymi i wymagającymi wsparcia. Zabawy i zajęcia inspirowane przez dzieci. Gry i zabawy edukacyjne.
Zabawy na powietrzu. Zajęcia dodatkowe.
/Leżakowanie – dzieci młodsze/
13.45 – 14.45
Przygotowanie do obiadu.Obiad
14.45 – 17.00
Zabawy w kącikach zainteresowań według inwencji dzieci. Praca indywidualna i w małych zespołach.