Przedszkole Miejskie nr 204
w Łodzi

Kadra

Zapewniamy domową atmosferę, troskliwą opiekę i pracę dydaktyczno-wychowawczą sprawowaną przez wyspecjalizowaną kadrę:

Joanna Ryszkowska - nauczyciel dyplomowany – dyrektor
Małgorzata Grabarczyk - nauczyciel dyplomowany 
Iwona Jedlińska - nauczyciel kontraktowy
Monika Garbarczyk - nauczyciel mianowany - nauczyciel zastępujący dyrektora w czasie jego nieobecności
Joanna Michalak- nauczyciel dyplomowany
Karolina Magnuska - nauczyciel kontraktowy
Justyna Malanowicz -nauczyciel kontraktowy
Klaudia Ostrowska -  nauczyciel kontraktowy
Monika Grzelak - nauczyciel stażysta

Pracownicy administracji:
Beata Wicher / samodzielny referent
Bożena Dąbrowska/ sekretarka

Pracownicy obsługi:
Pomoc nauczyciela
Kucharka
Pomoc kucharki
Woźne
Robotnik gospodarczy