Przedszkole Miejskie nr 204
w Łodzi

Grupa II

Nauczycielki: Iwona Łabiszewska, Małgorzata Grabarczyk