Przedszkole Miejskie nr 204
w Łodzi

Grupa I

Nauczycielki: Joanna Michalak, Joanna Ryszkowska